PROJEKT BOL UKONČENÝ!


Ak máte záujem o kúpu bytu vyplnte formulár vpravo a budete zaradený do databázy našich aktívnych klientov. Elektronickou komunikáciou budete informovaný o všetkých našich aktivitách v dostatočnom predstihu, aby ste moholi využiť benefity, ktoré poskytujeme našim klientom pri spustení nových projektov do predaja.

 

Mam záujem dostavať aktualne info

Súhlasím so spracovaním osobných údajov - bližšie info nájdete TU
Chyba, reCaptcha nebola použitá!

Záujemca prejavením záujmu o nehnuteľnosť udeľuje VI GROUP, spol. s. r.o. podľa zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov súhlas s tým, aby VI GROUP, spol. s. r.o. spracovával osobné údaje Budúceho kupujúceho (v rozsahu: meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mailová adresa). Záujemca udeľuje VI GROUP, spol. s. r.o. tento súhlas výlučne na účely vnútornej potreby VI GROUP, spol. s. r.o. súvisiace s realizáciou záujmu a následnej kúpy ponúkaných nehnuteľností. Súhlas Záujemcu so spracovávaním osobných údajov sa udeľuje na čas nevyhnutný na zabezpečenie účelu spracovávania osobných údajov a len v súvislostiach smerujúcich k uzavretiu obchodu medzi Záujemcom a VI GROUP, spol. s. r.o.. Budúci predávajúci sa zaväzuje, že takto získané osobné údaje Záujemcu neposkytne žiadnej tretej osobe.